Labai vertingas Kristupui muziejaus eksponatas

Labai vertingas Kristupui muziejaus eksponatas